Kontakty / Poruchy a havárie

25.10.2020: Oznámenie o opatreniach...

30.03.2020: Koronavírus na Slovensku...

20.03.2020: Oznam o dezinfekcii spoločných priestorov

28.01.2020: Oznam o novelizácii zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Platnosť od 01.02.2020)

21.12.2019: Oznam o celozávodnej dovolenke